Expo News

  • Where is the natural flake graphite distributed?

    Ku shpërndahet grafit natyral me thekon?

    Sipas raportit të Sondazhit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara (2014), rezervat e vërtetuara të grafitit të flakës natyrore në botë janë 130 milion ton, ndër të cilat, rezervat e Brazilit janë 58 milion ton, dhe ajo e Kinës është 55 milion ton, duke u renditur në krye në botë. Sot do t'ju tregojmë ...
    Lexo më shumë