Myk grafit

  • Application Of Graphite Mould

    Aplikimi i mykut të grafitit

    Vitet e fundit, me zhvillimin e shpejtë të industrisë së llaçit dhe mykut, materialet e grafitit, proceset e reja dhe rritja e fabrikave të ngjyrave dhe mykut po ndikojnë vazhdimisht në tregun e llaçit dhe mykut. Grafiti gradualisht është bërë materiali i preferuar për prodhimin e llaçit dhe mykut me vetitë e tij të mira fizike dhe kimike.